ZEVMB-predicaat

Als ouder van een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) krijg je te maken met allerlei zorgverleners en instanties. Hoe organiseer je de zorg? Bij wie moet je zijn? Welke deskundigen op het gebied van ZEVMB kunnen je helpen? Als Wij zien je Wel hebben wij het ZEVMB-predicaat in het leven geroepen. Dit helpt gezinnen en hun ondersteuners om zaken rond het leven van een ZEVMB-kind beter te organiseren. 

Wat is het ZEVMB-predicaat ? 

Het ZEVMB-predicaat helpt om bij instanties aan te tonen dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort. Het voordeel hiervan is dat er gezocht kan worden naar passende hulp en ondersteuning, zonder dat ouders steeds opnieuw moeten bewijzen dat hun kind ZEVMB heeft. De lijst van organisaties die het predicaat erkennen groeit. Ook is het predicaat een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een Copiloot. Dit is een onafhankelijk gezinsondersteuner van een gezin van iemand met ZEVMB. Verder krijg je toegang tot het Ouderplatform ZEVMB. Als Wij zien je Wel zetten we ons ervoor in dat het predicaat breed wordt gedragen, zodat ouders bij organisaties als CIZ, zorgkantoren en zorgverzekeraars met het ZEVMB-predicaat meer passend geholpen worden. 

Waarom zou ik als ouder het ZEVMB-predicaat aanvragen? 

Het predicaat helpt je om alle zaken rond je kind met ZEVMB sneller en makkelijker te organiseren, zonder dat je steeds opnieuw moet aantonen dat je kind ZEVMB heeft. Om het predicaat aan te vragen, is het nodig om informatie te geven over je kind. Wij realiseren ons dat dit waarschijnlijk de zoveelste keer is. Om te kunnen beoordelen of je kind volgens de definitie ZEVMB tot deze groep hoort, hebben we die informatie nodig. Als je het predicaat eenmaal hebt, betekent dit dat je niet steeds hoeft te bewijzen dat je kind zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen heeft. Het predicaat helpt je om bij instanties aan te tonen dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort. Zonder dat je daarvoor extra bewijs moet aandragen. 

Hoe vraag ik het ZEVMB-predicaat aan? 

Dat kan via het contactformulier, onderaan deze pagina. Wij nemen daarna contact met je op en vragen je om extra informatie te geven over het functioneren van je kind. Op basis van deze informatie beoordeelt het ZEVMB-predicaatteam van onafhankelijk experts (artsen en gedragsdeskundigen) of je kind het ZEVMB-predicaat kan krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de definitie ZEVMBHier lees je meer over de procedure.