Passende zorg en ondersteuning

De werkgroep Wij zien je Wel zoekt naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit en organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun gezinnen.

Lees meer over de activiteiten »

Bijeenkomsten

Professional-bijeenkomst 22 november

Als vervolg op de eerste succesvolle professionalbijeenkomst op 31 mei jl. organiseren we een 'Wij zien je Wel'-dag op donderdag 22 november. We zijn… Lees meer »

Nieuws

Voorstelling Lastige Ouders op het ministerie van VWS

De Werkgroep WijzienjeWel organiseerde de toneelvoorstelling Lastige Ouders, over gezinsleven rond een zorgintensief kind, op dinsdag 23 oktober op… Lees meer »
24-10-'18

Producten

In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB

De werkgroep Wij zien je Wel is gestart met diepte-interviews met gezinnen met ZEVMB, om te begrijpen en in kaart te brengen wat deze gezinnen… Lees meer »
2-8-'18

Nieuwsbrief

Volg ons op