Passende zorg en ondersteuning

Wij zien je Wel zoekt naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit en organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun gezinnen.

Lees meer over de activiteiten »

Projecten

Paspoort ZEVMB

Gezinnen met een kind met ZEVMB ervaren een enorme administratieve last om op heel veel terreinen aanpassingen te organiseren voor hun kind. Daarom… Lees meer »
28-1-'21

Nieuws

Vacatures: Copiloot regio Amsterdam en Copiloot regio Utrecht

Voor de regio Amsterdam en voor de regio Utrecht worden twee Copiloten gezocht voor de ondersteuning van gezinnen met een kind met zeer ernstige… Lees meer »
23-11-'21

Producten

Rapport maatschappelijke businesscase Copiloten

Onderzoeksbureau Dock4 heeft een kosten-baten analyse gemaakt van de inzet van een Copiloot. Hieruit blijkt onder andere dat door de inzet van deze… Lees meer »
7-10-'20

Nieuwsbrief

Volg ons op